Konference ARaP : 2023201920182017201620152014201320122011

Automatizace, Robotizace a Procesy 2018, 13. a 14. listopadu 2018, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Jste na stránkách neaktuálního ročníku konference. Přejít na aktuální ročník
Vážení návštěvníci stránek ARaP 2018


Úvodem dovolte, abychom Vás informovali, že se aktualizují naše stránky, aby umožňovaly registraci závazné přihlášky k účasti na 14. ročníku konference Automatizace, robotizace a procesy (ARaP 2018). Pro nové návštěvníky následující úvodní informace.

Koncepce konference navazuje na tradice těch nejúspěšnějších ročníků minulých let. K těm patří dvoudenní formát umožňující zorganizovat společenský večer s koncertem. Také je možné nabídnout účastníkům vedle vyzvaných přednášek k novým trendům, postupům a úspěšným projektům, aby přihlásili své vlastní referáty, na konferenci vystoupili, či jinak představili své pracoviště.

Ačkoliv jako hlavní zaměření konference bylo navrženo téma „Pokročilá automatizace – cesta ke zvyšování produktivity výroby“, s následující specifikací tematických okruhů

  1. Moderní snímače a akční členy.
  2. Řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA.
  3. Komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku.
  4. Sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat“ získaných z technologických zařízení.

je samozřejmé, že se náplň konference nemůže nedotknout nosného tématu dnešních dní, tj. tématu Průmyslu 4.0. V zásadě cílem konference je poskytnout účastníkům přehled o aktuálních tématech spojených s pokročilou automatizací a inspiraci pro nalezení cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschop­nosti schůdných i v podmínkách malých a středních podniků. Přednost mají „chytrá“ řešení připravená pro koncepci Průmysl 4.0.

Koncem srpna skončila akce předběžného nezávazného přihlašování referátů. Větší část zaslaných přihlášek zůstává zobrazena na stránce „Seznam předběžně přihlášených příspěvků“ se záměrem poskytnout zájemcům předběžnou představu o finálním programu. Ten bude muset zohlednit přihlášky od závazně registrovaných. Ale určitě v programu budou zachovány oblíbené doprovodné akce jako např. oceňované diskuse v rámci osobních setkání o přestávkách a ve večerní společenské části programu. Zajímavou změnu v programu přednášek představuje exkurze do Českého institutu informatiky a kybernetiky, kde oba pořadatelské ústavy mají své výzkumné laboratoře.

Konference je určena především automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení akademických pracovníků a v programové nabídce se počítá s body zájmu učitelů středních odborných škol. Studenti mají na konferenci volný přístup.

Zaujala-li vás úvodní informace, pak podmínky a způsob přihlašování uvádějí další stránky konferenčního webu www.arap.cz. Jinak ještě nejdůležitější sdělení – konference se koná

v úterý 13. a ve středu 14. listopadu 2018 – v prostorách ČVUT Praha v Dejvicích.


Všem doposud neregistrovaným návštěvníkům stránek!
Pokud máte zájem dostávat nadále aktuální informace o konferenci ARaP, např. finální program na Váš email, pak neopomeňte zaregistrovat svůj

souhlas se zasíláním


Bez této registrace Vás nebudeme moci o aktualitách informovat.

Přípravný výbor konference