Automatizace, Robotizace a Procesy 2018, 13. a 14. listopadu 2018, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Seznam přednášejících a jejich přednášek na konferenci

První den konference – úterý 13. 11. 2018

Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, SIDAT, spol. s r.o.

Čtvrtstoletí ve světe průmyslové automatizace a informatiky aneb co bylo, nebylo a možná bude …

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., d.h.c., CIIRC

4. revoluce a průmyslová automatizace

Ing. Zdeněk Haumer, FESTO, s.r.o.

Digitální pneumatika

prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., Západočeská univerzita

Co přinesla teorie pro návrh a ladění jednoduchých regulátorů

Ing. Tomáš Kohout, B + R automatizace, spol. s r.o.

Adaptivní výroba s ACOPOStrack

Ing. Pavel Kulík, CSc., ZAT a.s.

Inteligentní řídicí systémy v technologických procesech

David Řehoř, MBA, ABB

Digitální orchestrace výrobních procesů

doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., ČMSA

Motivace mládeže pro vědu a techniku

Mauro Viscardi, (Asociace pro průmyslovou automatizaci a mechatroniku), COSBERG – innovaction

Examples of Flexibility and Reconfiguration of semi-automatic production systems, from Scheduling to Mechatronic Modules

Ing. Milan Holec, Valeo Autoklimatiza­ce k.s.

Projektové řízení pro členy týmu (inženýry)

Zdeněk TupýJan ŠlaisPetr Hasman, ZAT a.s.

Automatizovaný systém sběru dat, pomocí technologií IoT

Ing. Martin Brašna, ZAT a.s.

Využití digitální dokumentace ve výrobě

Ing. Lukáš Kousal, ŠKODA AUTO, a.s.

Digitální údržba strojů a zařízení v lisovně ŠKODA AUTO a.s. + vituální exkurze

Ing. Libor Nejedlý, Bosch Rexroth, spol. s r. o.

Prediktivní údržba strojů – sběr velkých dat a jejich vyhodnocení pomocí nástroje ODiN

Ing. Petr Novák, Ph.D., ČVUT v Praze, CIIRC

Popis systému TESTBED průmyslu 4.0 v datovém formátu AUTOMATIONML

Ing. Pavel Grečner, ABB,

Kolaborativní robotika

Ing. Petr Kolář, Ph.D., FS ČVUT v Praze, CIIRC

Představení pracoviště a úkolů Ustavu výrobních strojů a zařízení


Druhý den konference – středa 14. 11. 2018

prof. Dr. Ing. Martin Vrňata, Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů – teoretické principy

Ing. Přemysl Fitl, Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha- Tesla Blatná

Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů – vývoj a výroba

Ing. Petr Boček, AMTEK, spol. s r.o.

Dálková komunikace s regulovanými pohony

Ing. Libor Nejedlý, Bosch Rexroth, spol. s r. o.

Open Core Engineering – volnost při programování PLC a pohonů Rexroth

Ing. Pavel Novák, JUMO Měření a regulace s.r.o.

JUMO digiLine

Ing. Tomáš Novák, SIDAT, spol. s r. o.

Řídicí systém pro čistírnu odpadních vod v Praze Troji

Ing. Vladimír Kampík, MIRSE, Ing. Zdeněnk Chrdle, MBA, AŽD Praha s.r.o.

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů, bezpečnosti a plynulosti v dopravě

Ing. Jiří Pohl, Siemens, s.r.o. – Mobility Division

Aplikace principů Průmyslu 4.0 v udržitelné miultimodální mobilitě

Ing. Rostislav Kadlčík, PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

Autonomní rozměrová kontrola průmyslových dílců s využitím výpočetní tomografie (CT)

Ing. Jiří Pliska, I&C Energo a.s..

Využití velkých dat pro supervizi a optimalizaci cyklu tepelných elektráren

Ing. Petr Bartošík, AUTOMA

O čem se hovoří v automatizaci procesní výroby

Dalibor Prokel, Endress+Hauser Czech s.r.o.

Samokalibrující se průmyslový teploměr Endress+Hauser TrustSens

Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D., Humusoft, s.r.o.

Deep learning vs. signály a časové řady

Ing. Filip Škeřík, FESTO, spol. s r. o.

Vzdělávání pomocí kyber fyzikální továrny

Ing. Petr Brynda, Mitsubishi Electric Europe B.V.

Řešení Mitsubishi Electric pro digitalizaci výroby

Ing. Peter Lazorik et al, Technická univerzita v Košiciach

Automatizované trénovanie hĺbkových sietí pomocou virtuálnych 3D modelov pre účely rozpoznávania strojných dielcov