Automatizace, Robotizace a Procesy 2018, 13. a 14. listopadu 2018, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Odborné garance programu

Pořádající organizace

Fakulta strojní ČVUT v Praze
Ústav přístrojové a řídicí techniky
Ústav výrobních strojů a zařízení

Spoluorganizátoři a mediální partneři

Národní centrum Průmyslu 4.0, Ing. Roman Holý, Ph. D.
Automa – časopis pro automatizační techniku, Ing. Petr Bartošík
Českomoravská společnost pro automatizaci, doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.
MM Průmyslové spektrum, Ing. Roman Dvořák, FEng.
Control Engineering Česko, Lukáš Smelik
Robotic journal, TechMagazín, PhDr. Josef Vališka
Technický týdeník, Ing. Andrea Cejnarová, CSc.

Záštitu nad konáním konference poskytl

prof Ing. Vladimír Mařík, DrSc, dr.h.c., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ČVUT v Praze 

Aktuální přípravný výbor konference

Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor, Automa bartosik@automa.cz
Ing. Roman Dvořák, FEng., šéfredaktor, MM Průmyslové spektrum roman.dvoral@mmspektrum.com
Ing. Jan Fibír, CSc., Sidat s.r.o., jan.fibir@sidat.cz
Ing. Roman Holý, Ph. D, vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP), CIIRC ČVUT, roman.holy@cvut.cz
doc. Ing. Karel Kadlec, CSc., Ústav měřicí techniky a fyziky, VŠCHT Praha, karel.kadlec@vscht.cz
Ing. Tomáš Krannich, Ph. D, Ústav výrobních strojů a zařízení ČVUT FS, RCMT, ČMSA tomas.krannich@fs.cvut.cz
Ing. Lukáš Novotný, Ph. D, Ústav výrobních strojů a zařízení ČVUT FS, RCMT, ČMSA, lukas.novotny@fs.cvut.cz
Ing. Cyril Oswald, Ph. D., Ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT FS cyril.oswald@fs.cvut.cz
Lukáš Smelík, šéfredaktor, Control Engineering Česko, lukas.smelik@trademedia.cz
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., Ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT FS, ČMSA, bohumil.sulc@fs.cvut.cz