Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Odborné garance programu

Pořádající organizace

Fakulta strojní ČVUT v Praze
Ústav přístrojové a řídicí techniky

Fakulta aplikované informatiky University Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav automatizace a řídicí techniky

Českomoravská společnost pro automatizaci, z.s.

Garanti

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., Fakulta aplikované informatiky University Tomáše Bati ve Zlíně

Záštitu nad konáním konference poskytli

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor UTB ve Zlíně
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, CIIRC
doc. Ing. Milan Adámek, Ph.D., děkan Fakulty aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc, dr.h.c., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ČVUT v Praze

Mediální podpora a spolupráce

Automa – časopis pro automatizační techniku, Ing. Petr Bartošík
Českomoravská společnost pro automatizaci, doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.
MM Průmyslové spektrum, Ing. Roman Dvořák, FEng.
Control Engineering Česko, Lukáš Smelik
Robotic journal, TechMagazín, PhDr. Josef Vališka
Technický týdeník, Ing. Andrea Cejnarová, CSc.

Aktuální přípravný výbor konference

Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor, Automa bartosik@automa.cz
Ing. Roman Dvořák, FEng., šéfredaktor, MM Průmyslové spektrum roman.dvoral@mmspektrum.com
Ing. Jan Fibír, CSc., Sidat s.r.o., jan.fibir@sidat.cz
Ing. Petr Dostálek, Ph.D., Fakulta aplikované informatiky University Tomáše Bati ve Zlíně, dostalek@utb.cz
Ing. Tomáš Krannich, Ph.D, Ústav výrobních strojů a zařízení ČVUT FS, ČMSA tomas.krannich@fs.cvut.cz
Ing. Petr Neuman, CSc., Neureg neumanp@volny.cz
Ing. Cyril Oswald, Ph.D., Ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT FS cyril.oswald@fs.cvut.cz
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., Ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT FS, ČMSA, bohumil.sulc@fs.cvut.cz
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., Ústav automatizace a řídicí techniky UTB FAI, vasek@utb.cz
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D., Ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT FS, CIIRC tomas.vyhlidal@fs.cvut.cz