Automatizace, Robotizace a Procesy 2018, 13. a 14. listopadu 2018, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Programový výborSložení programového výboru se vytváří dynamicky. Je vedeno snahou ocenit touto formou práci na přípravě letošního programu. Jeho výkonnou část reprezentují jinde uvedení členové přípravného výboru. Avšak seznamem bychom rádi také vyjádřili uznání a poděkování výrazným osobnostem, kteří vahou odborných kvalit, pozicí a ochotou pomoci významně přispěli k prestiži minulých ročníků konferencí ARaP. Někteří se podílejí na přípravě i toho letošního a přislíbili aktivní účast.

Členové z ČVUT

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., CIIRC ČVUT

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., FS ČVUT

za Ústav přístrojové a řídicí techniky

Doc. Ing. Jan Chyský, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Členové z Českomoravské společnosti pro automatizaci

Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.

Ing. Tomáš Krannich, PhD.

Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.

Členové ze zahraničí

Prof. Ing. Karol Kostúr, CSc., TUKE, SR

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., TUKE, SR

Prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., TUKE, SR

Doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD., TUKE, SR

Členové z redakcí odborných časopisů

Ing. Petr Bartošík, AUTOMA

Ing. Roman Dvořák, MM Průmyslové spektrum

Lukáš Smelík, Control Engineering Česko

Členové za Národní centrum průmyslu 4.0

Ing. Roman Holý, PhD., CIIRC

Mgr. Alena Nováková, CIIRC

Členové z dalších akademických pracovišť

Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. d. h. c., TUO

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc., UPCE

Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., VUT Brno

Prof. Ing. František Zezulka, CSc., VUT Brno

Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc., TUO

Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., UTB

Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., UTB

Doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D., VŠCHT

Prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., UTB

Doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava, TUL

Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., ZČU

Ing. Pavel Balda, Ph.D., ZČU

Členové z firemní sféry

Ing. Jiří Petránek MBA, Festo

Ing. Jiří Haumer, Festo

Ing. Václav Lacina, Festo

Ing. Antonín Felber, UniControls

Ing. Dobromil Nenutil, UniControls

Ing. Zdeněk Chrdle, MBA, AŽD Praha s.r.o.

Ing. Milan Goldmann, Emerson

Ing. David Slepička, Ph.D., MBA, Endress+Hauser

Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, Sidat

Ing. Jan Fibír, CSc., Sidat

Ing. Tomáš Halva, Beckhoff

Ing. Vladislava Česáková, ZAT

Ing. Pavel Kulík, ZAT

Ing. Jan Jaňour, ZAT

Ing. Martin Brašna, ZAT

Ing. Jiří Vlach, Siemens

Ing. Pavel Grečner, ABB

Ing. Jaromír Klaban, TECO

Ing. Gábor Iffland, Valeo

Ing. Petr Byron, Humusoft

Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D., Humusoft

Ing. Zbyněk Červenka, Pantek

Ing. Filip Kalaš, Bosch Rexroth

Ing. Josef Dvornák, Üřad průmyslového vlastnictví