Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Programový výborUvedený seznam členů programového výboru představuje rozšířený seznamu členů zapojených přímo do přípravy letošního ročníku, k němuž byla připojena jména osobnosti, které vahou odborných kvalit, pozicí a ochotou pomoci významně přispěly k prestiži nedávných ročníků. Reprezentují čestné členy programového výboru. Připomenutí jejich jmen v abecedním pořadí je vedeno snahou nejenom vyjádřit uznání a poděkování za podporu poskytnutou v minulosti i současnosti, ale také připomenout současným návštěvníkům stránek historické zázemí konferencí ARaP.

Zastoupení akademické sféry

za současné vedení univerzit a jejich částí

doc. Ing. Milan Adámek, Ph.D., FAI UTB

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., CIIRC ČVUT

prof. Ing. Ján Piteľ, Ph.D., TUKE, SR

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., FS ČVUT

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., FAI UTB

za spolupořadatelské ústavy

Ing. Petr Dostálek, Ph.D., FAI UTB

doc. Ing. Jan Chyský, CSc., FS ČVUT

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., FAI UTB

Ing. Cyril Oswald, Ph.D., FS ČVUT

prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

za aktivně podporující akademická pracoviště

Ing. Pavel Balda, Ph.D., ZČU

doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava, TUL

doc. Ing. Karel Kadlec, VŠCHT

prof. Ing. Dušan Šimšík, Ph.D., TUKE, SR

doc. Ing. Jaroslav Šeminský, Ph.D., TUKE, SR

prof. Ing. František Zezulka, CSc., VUT Brno

prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., ZČU

za spolupořádající Českomoravskou společnost pro automatizaci

Ing. Jana Běhalová, CSc.

Ing. Tomáš Krannich, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.

Ing. Miroslav Žilka, CSc., SPŠS Betlémská

zastoupení odborných časopisů

Ing. Petr Bartošík, AUTOMA

Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., Technický týdeník

Ing. Roman Dvořák, MM Průmyslové spektrum

Zastoupení firemní sféry

Ing. Martin Brašna, ZAT

Ing. Petr Byron, Humusoft

Ing. Vladislava Česáková, ZAT

Ing. Jan Fibír, CSc., Sidat

Ing. Milan Goldmann, Emerson

Ing. Pavel Grečner, ABB

Ing. Rostislav Kadlčík, PRIMA BILAVČÍK

Ing. Jaromír Klaban, TECO

Ing. Tomáš Halva, Beckhoff

Petr Hasman, ZAT

Ing. Jiří Haumer, Festo

Ing. Gábor Iffland, Valeo

Ing. Petr Jeník, Teplárna Otrokovice

doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc, ELCOM

Ing. Tomáš Kohout, B+R automatizace

Ing. Jan Jaňour, ZAT

Ing. Ivo Jemelík, JUMO

Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D., Humusoft

Ing. Jiří Jirkovský, MBA, VDT Technology

Ing. Pavel Kulík, ZAT

Ing. Václav Lacina, Festo

Ing. Jan Ohřál, MBA, B+R automatizace

Ing. Jiří Petránek MBA, Festo

Ing. Dobromil Nenutil, UniControls

Ing. Petr Neuman,CSc., Neureg

Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, Sidat

David Řehoř, ABB

Ing. Miloš Stibal, ABB

Ing. Jiří Vlach, Siemens

x