Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6


Program konference

Program v PDF pro tisk

Úterý 19.11.

08:30-09:00 Registrace účastníků
09:00-09:15 Přivítání účastníků předsedou organizačního a přípravného výboru
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., prof. Ing. Vladimír Vašek,CSc.
Fakulta strojní ČVUT v Praze, ČMSA; Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
09:15-09:45 Digitalizace průmyslové výroby
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Siemens, s.r.o.
09:45-10:05 Využití umělé inteligence pro prediktivní údržbu v Mitsubishi Electric řešeních
Ing. Petr Brynda
Mitsubishi Electric Europe B.V.
10:05-10:25 Analýza dat a vývoj algoritmů pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu v prostředí MATLAB
Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D.
Humusoft, s.r.o.
10:25-10:45 Přesná měření a integrace Matlabu do průmyslových aplikací
Ing.Tomáš Halva
Beckhoff, s.r.o.
10:45-11:05 Občerstvení
11:05-11:25 Digitalizace montážní linky a její digitální dvojče
Ing. Zdeněk Šebek, Ing. Robin Mitana
SIDAT, spol. s r.o
11:25-11:45 Techniky bezpečnej automatizovanej prevádzky za účasti kolaboratívneho robota
doc. Ing. Marek Vagaš, Ph.D.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
11:45-12:05 Inteligentní testery pro průmyslovou výrobu
doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
ELCOM, a.s.
12:05-12:15 Motivace mládeže pro vědu a techniku
doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.
Českomoravská společnost pro automatizaci
12:15-13:15 Oběd
13:15-14:00 Budoucí energetický trh
Ing. et Ing. René Neděla, náměstek ministra průmyslu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
14:00-14:20 Černá, zelená a modrá energetika
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Ústav energetiky, Fakulta strojní ČVUT v Praze
14:20-14:40 České řídící systémy nejen pro průmysl a energetiku v dobách Industry 4.0
Ing. Pavel Kulík
ZAT, a.s.
14:40-15:00 Přínosy nočního útlumu ve strategii řízení dodávky tepla v systému CZT
doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc., Ing. Viliam Dolinay, Ph.D.
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
15:00-15:20 Řízení centrálního energetického zdroje v soustavě zásobování teplem - Smart Energy Grid
Ing. Petr Neuman, CSc., Ing. Marek Pokorný, Ing. Willy Weiglhofer, Ph.D.
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
15:20-15:40 Prediktivní řízení zdrojů energie
Ing. Pavel Balda, Ph.D., prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., Ing. Milan Štětina
NTIS,Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
15:40-16:00 Občerstvení
16:00-16:20 Posouzení rizik strojního zařízení
Filip Pelikán
SICK, spol. s r.o.
16:20-16:40 Smart Gate - chytré hybridní řešení
doc.Dr. Ing. Vladimír Kebo, Ing. Zdeněk Neustupa, Ing. Jiří Švub, Ph.D. a kol.
RFID laboratoř, VŠB-TU Ostrava; TINT s.r.o.
16:40-17:00 Počítačová tomografie pro inline aplikace
Ing. Martin Papež
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
17:00-17:30 Neformální zhodnocení prvního dne při přípitku
17:30-17:40 Přesun a shromáždění zájemců o koncertní vystoupení ve studovně - café FEL
17:40-17:50 Přivítání organizátory a úvodní slovo k vystoupení vedoucího souboru Academica Musica Zlinensis
prof. Ing. Vladimír Vašek,CSc., prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D., prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
17:50-18:35 Koncertní vystoupení souboru "Academica Musica Zlinensis" s barokními skladbami
18:35-20:50 Raut - bufet
20:50-23:20 Posezení u sklenky a společného zaspívání s podporou nástrojů členů hudební skupiny ze Zlína

Středa 20.11.

09:00-09:20 Systémy tlumení vibrací - teorie pro praxi
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
09:20-09:40 Firemní prezentace Process Automation Solutions s.r.o.
Ing. Juraj Vitkaj, Ph.D.
Process Automation Solutions s.r.o.
09:40-10:00 Riadenie a monitorovanie procesov výroby a dodávky tepla v kontexte Priemysel 4.0
prof. Ing. Ján Piteľ, Ph.D., Ing. Jana Mižáková, Ing. Jozef Mižák
TUKE, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
10:00-10:20 Deset let vývoje aktivně řízených kluzných ložisek s piezoaktuátory
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc., Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D., doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. a kol.
Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava
10:20-10:40 Od dat ze senzorů k informacím v cloudu
Bc. Tomáš Mandys
Pantek (CS) s.r.o.
10:40-11:00 Přestávka na občerstvení
11:00-11:20 Elektronika a řízení vysokorychlostního elektrického motoru
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
11:20-11:40 Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty
Ing. Milan Hucl, Ing. Pavel Kulík
ZAT, a.s.
11:40-12:00 Kolaborativní robotika - nové trendy, uplatnění ve výuce
Ing. Pavel Grečner
ABB s.r.o.
12:00-12:20 Zefektivnění výroby a logistiky s využitím Industry 4.0 - případová studie BohmPlast CZ
Jakub Weiser, Ing. Tomáš Hladík, M.Sc, Ph.D.
BCD Regaltechnik s.r.o.
12:20-12:35 Nový magisterský navazující magisterský program Automatizažní a přístrojová technika
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
12:35-12:45 Ukončení plenárního zasedání konference spojené se závěrečnou diskusí představitelů zúčastněných univerzit
prof. Ing. T. Vyhlídal, Ph.D., prof. V. Vašek,CSc., prof. Ing. J. Piteľ, PhD., doc. Ing. R. Wagnerová, Ph.D.
FS ČVUT v Praze, FAI UTB ve Zlíně, FVT TUKE so sidlom v Prešove, FS VŠB-TU Ostrava
12:45-13:00 CP - Factory: výuková laboratoř pro získání znalostí a zkušeností s digitální výrobou
Ing. et Mgr. Jakub Jura, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
13:00-14:00 Oběd
14:00-14:20 Inženýrská psychologie přímo ve výuce (lab. 109+111)
Ing. Jakub Jura, Ph.D., Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
14:20-14:40 Exkurze do laboratoří odboru elektro