Automatizace, Robotizace a Procesy 2018, 13. a 14. listopadu 2018, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6


Program konference

Program v PDF pro tisk

Úterý 13. 11.

08:00-09:00 Registrace účastníků
09:00-09:05 Přivítání účastníků předsedou organizačního a přípravného výboru
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
09:05-09:10 Oficiální zahájení konference děkanem fakulty strojní ČVUT v Praze
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
09:10-09:20 Představení vedení Ústavu přístrojové řídicí techniky
doc. Ing. Jan Chyský, CSc., prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
09:20-09:50 Čtvrtstoletí ve světě průmyslové automatizace a informatiky aneb co bylo, nebylo a možná bude ...nové uplatnění kybernetiky v průmyslové výrobě - jak učit a co zkoumat
Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA
SIDAT, spol. s r.o.
09:50-10:20 4. revoluce a průmyslová automatizace
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., d. h. c.
ČIIRK ČVUT v Praze
10:20-10:45 Digitální pneumatika
Ing. Zdeněk Haumer
FESTO, s.r.o.
10:45-11:00 Přestávka na malé občerstvení
11:00-11:20 Co přinesla teorie pro návrh a ladění jednoduchých regulátorů
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
11:20-11:40 Co už přinesla umělá inteligence? A co přinese vám?
Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D.
Humusoft s.r.o.
11:40-12:00 Adaptivní výroba s ACOPOStrack
Ing. Tomáš Kohout
B + R automatizace, spol. s r. o.
12:00-12:20 Půl století řízení technologických procesů aneb od relátka k internetu věcí
Ing. Pavel Kulík
ZAT a. s.
12:20-12:30 Motivace mládeže pro vědu a techniku
doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.
Českomoravská společnost pro automatizaci, z.s.
12:30-13:10 Oběd
13:10-13:30 Examples of Flexibility and Reconfiguration of Semi-automatic Production Systems, from Scheduling to Mechatronic Modules
Mauro Viscardi (Asociace pro průmyslovou automatizaci a mechatroniku) 
COSBERG - innovaction
13:30-13:50 Projektové řízení pro členy týmu (inženýry)
Ing. Miloš Holec
Valeo Autoklimatizace, k.s.
13:50-14:10 Automatizovaný systém sběru dat, pomocí technologií IoT
Zdeněk Tupý, Jan Šlais, Petr Hasman
ZAT a.s.
14:10-14:30 Využití digitální dokumentace ve výrobě
Ing. Martin Brašna
ZAT a.s.
14:30-14:45 Přestávka na malé občerstvení
14:45-15:05 Digitální orchestrace výrobních procesů
David Řehoř
ABB s.r.o.
15:05-15:25 Prediktivní údržba strojů - sběr velkých dat a jejich vyhodnocení pomocí nástroje ODiN
Ing. Libor Nejedlý
Bosch Rexroth, spol. s  r. o.
15:25-15:45 Popis systému TESTBED průmyslu 4.0 v datovém formátu AUTOMATIONML
Ing. Petr Novák, Ph.D.
ČIIRK ČVUT v Praze
15:45-16:05 Kolaborativní robotika
Ing. Pavel Grečner
ABB s.r.o.
16:05-16:20 Český institut informatiky, robotiky a informatiky - představení ředitelem a pozvánka na exkurzi
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., d. h. c.
ČIIRK ČVUT v Praze
16:20-16:30 Přesun do budovy ČIIRK
16:30-17:10 Prohlídka laboratoří
17:10-17:35 Přemístění do místa konání hudební části - 10. p. ČIIRK "Penthouse"
17:40-18:00 Číše vína
18:00-19:00 Hudební vystoupení Sestry Havelkovy - příspěvek k oslavám 100 let republiky
19:15-21:30 Společenská diskuse - raut (Testbed)

Středa 14. 11.

09:00-09:20 Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů - teoretické principy
prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha
09:20-09:40 Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů - vývoj a výroba
Ing. Ladislav Fišer, Ph.D., Ing. Přemysl Fitl, Ph.D., et al.
Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha, Tesla Blatná
09:40-10:00 Dálková komunikace s regulovanými pohony
Ing. Petr Boček
AMTEK, spol. s r.o.
10:00-10:20 Open Core Engineering - volnost při programování PLC a pohonů Rexroth
Ing. Libor Nejedlý
Bosch Rexroth, spol. s  r. o.
10:20-10:40 JUMO digiLine
Ing. Pavel Novák, Ing. Vladimír Richter
JUMO Měření a regulace s.r.o.
10:40-11:00 Přestávka na malé občerstvení
11:00-11:20 Řídicí systém pro čistírnu odpadních vod v Praze Troji
Ing. Tomáš Novák
SIDAT, spol. s r.o.
11:20-11:40 Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů, bezpečnosti a plynulosti v dopravě
Ing. Vladimír Kampík, MIRSE, Ing. Zdeněk Chrdle, MBA
AŽD, a.s.
11:40-12:00 Aplikace principů Průmyslu 4.0 v udržitelné multimodální mobilitě
Ing. Jiří Pohl
Siemens, s.r.o. Mobility Division
12:00-12:45 Oběd
12:45-13:05 O čem se hovoří v automatizaci procesní výroby
Ing. Petr Bartošík
AUTOMA
13:05-13:25 Deep learning vs. signály a časové řady
Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D.
Humusoft, s.r.o.
13:25-13:45 Využití velkých dat pro supervizi a optimalizaci cyklu tepelných elektráren
Ing. Jiří Pliska
IC Energo
13:45-14:05 Samokalibrující se průmyslový teploměr Endress+Hauser TrustSens
Dalibor Prokel
Endress+Hauser Czech s.r.o.
14:05-14:25 Vzdělávání pomocí kyber fyzikální továrny
Ing. Filip Škeřík
FESTO, spol.sr.o.
14:25-14:35 Přestávka na malé občerstvení
14:35-14:55 Automatizované trénovanie hĺbkových sietí pomocou virtuálnych 3D modelov pre účely rozpoznávania strojných dielcov
Ing. Peter Lazorik
Technická univerzita v Košiciach
14:55-15:15 Autonomní rozměrová kontrola průmyslových dílců s využitím výpočetní tomografie (CT)
Ing. Rostislav Kadlčík
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
15:15-15:35 Řešení Mitsubishi Electric pro digitalizaci výroby
Ing. Petr Brynda
Mitsubishi Electric Europe B.V.
15:35-15:55 Určování účinnosti elektromotoru při simulaci pohonu elektrobusu
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
FS ČVUT v Praze
15:55-16:15 Jednodušší design a diagnostika strojů s PC řízením
Ing. Tomáš Halva
Beckhoff Česká republika s.r.o.
16:15-16:25 Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel
Ing. Vojtěch Dybala, prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
16:25-16:35 Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitavních a kvalitativních datech
Bc. Adam Peichl, Ing. Cyril Oswald, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze