Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6Přihlášení


Zapomenuté heslo

Důležité termíny

Přihlášky bez referátu

do 15. 11. 2019

Přihlášky s abstraktem referátu

do 25. 10. 2019

Nahrání finální formátované verze příspěvku do sborníku po korektuře

do 3. 11. 2019

Individuálně udělené výjimky k předchozímu bodu platí

do 8. 11. 2019

Platba vložného pčevodem

do 15. 11. 2019

Registrace na poslední chvíli

10. až 18. 11. 2019 do 12:00

Termín konference

19. a 20. 11. 2019


Formy účasti a poplatky

Nabídka účasti na ARaP 2019 zahrnuje následující kategorie:

Základní účastnické (standardní) vložné
  • 3 800,– Kč vč. DPH

Základní varianta nabízí účastníkům volný přístup na všechny části programu s nárokem na poskytnutí konferenčních materiálů (1 výtisk sborníku + propagační materiály), občerstvení o přestávkách, účast na společenském večeru s koncertem a rautem.
Komerční firemní prezentace
  • 5 500,– Kč vč. DPH

Nabídka vhodná zejména pro firemní účastníky s prioritním zájmem prezentovat své firemní produkty a aktivity, aniž by tato forma prezentace byla spojena s požadavkem na přípravu referátu nebo vystoupení Základem nabídky je barevný inzerát, který se tiskne ze zaslaného pdf souboru na jednu samostatnou A4 stránku přidávanou do vazby sborníku. Na zadní stranu stránky lze umístit reklamně – informativní text formátovaný ve stylu šablony sborníku. Jeden zástupce prezentující firmy má stejné nároky jako standardní účastník. V případě zájmu bude dána možnost zřídit si informační a náborové místo ve vestibulu. Logo firmy přihlášené k firemní prezentaci bude umístěno na seznamu sponzorů tištěného sborníku, na plakátu v konferenčním sále a webových stránkách.
Účastnický balíček (podpora vydání sborníku)
  • 5 500 až 15 000 Kč bez DPH
    (výše závisí na sjednaném rozsahu a poskytnutých slevách)


Balíček poskytuje významná zvýhodnění především při vyšším počtu spoluautorů nebo účastníků z jedné firmy. Nabídka je vypracovávána individuálně podle specifikovaných požadavků. V rámci balíčku se v principu předkládají stejné účastnické výhody jako u komerční firemní prezentace, avšak jsou podpořeny nabídkou publikace článku ve sborníku a možností privilegovaného umístění roll-upu a inzerátu na obálce. Zájemcům jsou poskytovány významné slevy např. na základě účasti a aktivit v minulých ročnících, podle míry příspěvku k naplnění cílů letošní konference apod. Do balíčku lze zahrnout platbu za další (nereferující) účastníky včetně těch, které si firma pozve sama jako své neplatící čestné hosty.
Partnerská spolupořadatelská účast
  • finanční příspěvek 15 000 Kč bez DPH


Nejvyšší forma finanční podpory konferenci zahrnující všechny výhody a poskytované služby v rámci předchozích nabídek. Předpokládá se možnost individuálně dohodnout počet účastníků, referátů a jejich rozsah a umístění v programu, upřednostnění v případě, že se jedná o člena spolu pořadatelsky podílejícího se sdružení. Lze dohodnout i zorganizování speciální formy firemní akce na místě konání.

Forma účelového sponzorského daru je vítána.
Dotovaná jednodenní účast středoškolských vyučujících se zaměřením relevantním k tématům konference
  • redukovaný pro učitele 1 000 Kč bez DPH, 1 200 Kč pro neplátce DPH


Je požadována elektronická registrace s prokazatelnou deklarací uvedeného statutu. Registrace zakládá nárok na plnohodnotnou účast na programu konference 20. 11. Na požádání podle aktuální situace umožníme krátké náborové vystoupení.
Úplná studentská účast na konferenci (bez prezentace příspěvku)
  • zdarma pro studenty


Pouze je požadována elektronická registrace s prokazatelnou deklarací studentského statutu. Registrace nezakládá žádné jiné nároky než právo na účast na konferenčních přednáškách.
Společenský doprovod
  • nedotovaný poplatek 1 000 Kč vč. DPH pro zájemce bez spojitosti s registrovaným účastníkem
  • dotovaný poplatek 600 Kč vč. DPH pro doprovod registrovaného účastníka (u balíčku automaticky součást nabídky)


Poplatek slouží k úhradě nákladů pro jednu osobu mající zájem zúčastnit se společenské části programu, tj. koncertu a rautu, která zahrnuje občerstvení v plném rozsahu poskytované registrovaným účastníkům zdarma. Přednášejícího může doprovázet I na jeho přednášce, ale bez dalších nároků.