Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6Přihlášení


Zapomenuté heslo

Důležité termíny

Přihlášky bez referátu

do 15. 11. 2019

Přihlášky s abstraktem referátu

do 25. 10. 2019

Nahrání finální formátované verze příspěvku do sborníku po korektuře

do 3. 11. 2019

Individuálně udělené výjimky k předchozímu bodu platí

do 8. 11. 2019

Platba vložného pčevodem

do 15. 11. 2019

Registrace na poslední chvíli

10. až 18. 11. 2019 do 12:00

Termín konference

19. a 20. 11. 2019


Přihlášení na poslední chvíli

Abychom zvládli tisk sborníku, museli jsme k 8. 11. striktně ukončit zpracovávání příspěvků do sborníku. Chceme vyhovět zájmu o účast a poskytnout možnost přihlášení po termínu uzávěrky. Z organizačních důvodů je možné jej využít pouze za následujících podmínek:

  1. Lze se zaregistrovat pouze jako pasivní účastník bez možnosti ústní nebo textové prezentace, příspěvku do sborníku nebo požadovat doplňkovou propagaci. Do poznámky k přihlášce na Kontrolním listu účastníka uveďte prosím text „Přihlášení na poslední chvíli“.
  2. Registrace musí proběhnout prostřednictvím systémem vygenerované závazné přihlášky, na jejímž základě bude účastníkovi zaslána faktura.
  3. Ve výjimečných případech je možno uhradit konferenční poplatek přímo na místě v hotovosti při registraci.
  4. Pokud do pondělí 18. 11. 2019, 12:00 nebude na Kontrolním listu účastníka, který se mu automaticky generuje v okamžiku závazné registrace a obsahuje souhrnné informace o stavu registrace a hlavně o konkretizaci účasti na jednotlivých programových segmentech, nebude možné garantovat nabídku konferenčního servisu ve slíbeném rozsahu.
  5. Při splnění výše uvedených požadavků bude takto zaregistrovaným účastníkům umožněn bezplatný doprovod jedné osoby na večerní společenský program jako vyjádření našeho uznání za jejich silný zájem o účast na konferenci, o jejímž konání a programu se mohli dozvědět opravdu až na poslední chvíli.
  6. Výše uvedená procedura se netýká účastníků, kteří jsou hosty organizačního výboru.