Zásady zpracování osobních údajů v systému konferencí ARAP

Jaké osobní údaje uchováváme a za jakým účelem je zpracováváme?

Pro účely organizace konference ARAP uchováváme a zpracováváme Vaše osobní údaje ve dvou úrovních.
 1. Informace o aktuálním ročníku konference a přímá komunikace:

  Pro účely rozesílání informací o aktuálním ročníku konference ARAP formou hromadných emailů a pro účely přímé komunikace s potenciálními zájemci/zájemkyněmi, uchováváme a zpracováváme:
  • Vaši emailovou adresu
  • Vaše jméno a příjmení
  • akademické a vědecké tituly

 2. Organizace konference

  Pro účely organizace aktuálního ročníku uchováváme a zpracováváme u přihlášených účastníků/účastnic k zajištění plateb vložného a zprostředkování ubytování následující údaje o organizaci, za kterou jste na konferenci vyslán/vyslána:
  • název organizace
  • pozice v organizaci
  • pracoviště
  • IČO
  • DIČ
  • kompletní adresa
  • telefoní kontakt

Kde Vaše osobní údaje uchováváme a kdo k nim má přístup?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány na zabezpečeném serveru. K Vašim osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby z úzkého okruhu hlavního organizátora. Pro účely zprostředkování plateb a ubytování mohou být, v případě Vaší registrace jako účastníka/účastnice na aktuálním ročníku, zpřístupněny vybrané osobní údaje spoluorganizátorům konference, a to výhradně pro účely organizace aktuálního ročníku konference. V případě odeslání příspěvku na konferenci mohou být některé Vaše osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci zpřístupněny pro aktuální ročník vybraným recenzentům.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Váš email a jméno uchováváme k účelům budoucí komunikace o následujících ročnících konference. Údaje o Vaší organizaci uchováváme k usnadnění Vaší budoucí registrace na následujících ročnících konference.

Jaká jsou Vaše práva na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu či výmaz?

Kdykoli máte právo na plný přístup ke všem údajům které o Vás uchováváme. Kdykoli máte právo tyto údaje upravovat či odstraňovat. Máte právo požádat úplné odstranění vaší osoby z databáze (právo být zapomenut).

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ke všem Vašim osobním údajům, které o Vás uchováváme a zpracováváme, máte plný přístup přes stránky www.arap.cz, kde po přihlášení do Vašeho účtu pomocí Vaší emailové adresy a Vámi zvoleného hesla můžete prostřednictvím správy uživatele jak na Vaše osobní údaje nahlížet, tak je i upravovat či odstraňovat. V případě zájmu o úplné odstranění z databáze nás neváhejte kontaktovat cestou uvedenou na konci tohoto dokumentu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Vaše veškeré dotazy ohledně uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů v systému konference ARAP, žádosti o úpravu Vašich osobních údajů i žádosti o vymazání všech vašich osobních údajů prosím směrujte na adresu zc.para@ofni.