Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6Přihlášení


Zapomenuté heslo

Důležité termíny

Přihlášky bez referátu

do 15. 11. 2019

Přihlášky s abstraktem referátu

co nejdříve

Nahrání finální formátované verze po korektuře

do 3. 11. 2019

Platba vložného

do 15. 11. 2019

Termín konference

19. a 20. 11. 2019


Vážení návštěvníci stránek ARaP 2019

Úvodem se omlouváme, že v důsledku organizačních změn dochází teprve teď k průběžné aktualizaci a funkčnosti stránek pro letošní 15. ročník konference Automatizace, robotizace a procesy (ARaP 2019). Pro Vaše prvotní uvážení účasti, kterou si samozřejmě jako organizátoři přejeme, aby byla hojná, nabízíme tyto výchozí informace:

 • Konference se bude konat ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze Dejvicích.
 • Na uspořádání konference ARaP 2019 se organizačně a programově výrazně podílí Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Automatizace procesů v průmyslu a energetice z pohledu Industry 4.0/IIoT bylo navrženo jako hlavní zaměření konference s podtématy:
 1. Moderní snímače a akční členy
 2. Řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA
 3. Komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku
 4. Sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat“ získaných z technologických zařízení
 5. Smart energetika

Formou konference navazuje na tradice těch nejúspěšnějších ročníků minulých let. K těm patří:

 • dvoudenní formát umožňující zorganizovat společenský večer
 • členění na sekce tvořené vyzvanými přednáškami, individuálně přihlášenými referáty, firemní a náborovou prezentací, představením úspěšných projektů zejména spolupráce univerzit s praxí apod.
 • vyvolání diskusí v daném případě konkrétně využít přítomnosti zástupců univerzit a firemních školících pracovišť firem k hledání odpovědi na otázku, jak didakticky nejlépe zajistit dostatečnou personální připravenost v souvislosti s 4.0/IIoT/AI

Konference je určena především automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení pracovníků z akademické sféry. V programové nabídce se počítá i se zájmem učitelů středních odborných škol za zvýhodněných podmínek. Studenti středních i vysokých škol mají na konferenci volný vstup.

Zaujala-li vás úvodní informace, pak věnujte pozornost dalším stránkám konferenčního webu www.arap.cz. Upozornění na aktualizaci dostávají automaticky z dřívějška zaregistrování zájemci.

Pokud patříte k doposud neregistrovaným návštěvníkům stránek a máte zájem o aktuální nebo historické informace ke konferencím ARaP, pak neopomeňte zaregistrovat svůj

souhlas se zasíláním

Bez této registrace Vás nebudeme moci o aktualitách informovat.

Za přípravný výbor konference

Prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. – FS ČVUT
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. – FAI UTB