Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6Přihlášení


Zapomenuté heslo

Důležité termíny

Přihlášky bez referátu

do 15. 11. 2019

Přihlášky s abstraktem referátu

do 25. 10. 2019

Nahrání finální formátované verze příspěvku do sborníku po korektuře

do 3. 11. 2019

Individuálně udělené výjimky k předchozímu bodu platí

do 8. 11. 2019

Platba vložného pčevodem

do 15. 11. 2019

Registrace na poslední chvíli

10. až 18. 11. 2019 do 12:00

Termín konference

19. a 20. 11. 2019


Informace pro autory


Pro autory referátů je k dispozici: Šablona referátu

Texty je možné psát v češtině nebo ve slovenštině. Články budou posuzovány programovým výborem, přednostně podle plné verze, ale uvedení minimálně abstraktu do přihlášky referátu je nezbytné. U přijatých článků se předpokládá jejich prezentace na konferenci. Výjimečně se souhlasem editora je možné otisknout texty neprezentovaných příspěvků. Ve sborníku nelze nahradit textovou formu článku prezentací v Power Pointu.

Publikované články mohou být na vyžádání mediálních partnerů konference dále publikovány a pak podléhají všem požadavkům na původnost a předchozí nepublikování stejného textu.

Autoři jsou vyzýváni ke stručnosti, všeobecné srozumitelnosti textů bez nároků na specializované odborně-teoretické znalosti a měli by se vyhnout používání nedefinovaných nových pojmů a hlavně pak jejich zkratkám. Standardní délka formátovaného textu článku ve sborníku jsou čtyři stránky velikosti A4 končícího vždy na sudé straně.

Sborník má ISBN registraci a jeho povinné výtisky jsou k dispozici v knihovnách ČR.