12. ročník technické konference ARaP
29. a 30. 11. 2016 - Konferenční sál FS ČVUT v Praze, Technická 4Přihlášení


Zapomenuté heslo

Důležité termíny

Otevření registrací

26. 9. 2016


Uzavření registrací

31. 10. 2016


Odeslání příspěvku

do 31. 10. 2016


Informace o přijetí - průběžně

nejpozději do 7. 11. 2016


Finální verze článku

do 14. 11. 2016


Platba vložného

do 9. 11. 2016

Průmysl 4.0 – vzdělávání a trendy

v oblasti automatizace, informatiky a kybernetiky

Cílem konference je umožnit tradiční odborné setkání specialistů v oblastech souvisejících s akronymem ARaP k výměně názorů na způsob a míru nutných inovací ve vzdělávacích procesech vyvolaných nástupem koncepčních změn výroby označované jako Průmysl 4.0. Zároveň chce nabídnout možnost odborné prezentace určitého poohlédnutí a zhodnocení dosud úspěšně používaných řešení, prostředků, postupů a metod, která se jeví jako perspektivní, úspěšná a reprezentativní s očekávaným uplatněním ve strategii Průmyslu 4.0.

Program konference je jako obvykle dvoudenní, přičemž se předpokládá, že první den bude věnován koncepčním záležitostem týkajícím se zejména zavedení potřebných změn v kvalifikační přípravě pracovníků, kteří se budou podílet na k naplnění záměrů vyjádřených cíli Průmyslu 4.0. K prezentacím, které již přislíbili vrcholní představitelé akademických institucí, se připojí svými názory zástupci z vedení profesních svazů a z několika oslovených firem, zastupující celosvětově působící podniky v daném oboru, ať už v podobě účasti v plánované panelové diskusi, nebo s vlastními vystoupeními s poznatky ze svých školících aktivit. Jako nezbytnou součást probíraných koncepčních změn je plánováno zařazení speciální sekce věnované kybernetické bezpečnosti, která je pro komunikační sítě v průmyslu extrémně důležitá. Druhý konferenční den se počítá s prezentací přijatých referátů, které autoři sami přihlásí na konferenci. V oslovovacích dopisech je zmíněna možnost, aby referující na základě určitého poohlédnutí posoudili vývoj názorů a technických koncepcí, zejména těch, kterými se dané pracoviště stalo uznávaným a vyhledávaným. Alternativní zaměření referátů je představení možných řešení v oblasti provozní přístrojové techniky, především z pohledu českých realizačních firem. Vítány jsou nabídky tutoriálově zaměřených příspěvků z aktuálních oblastí všeobecného zájmu.

Účast na konferenci nabízí příležitost k mezioborovému poznání problematiky procesního řízení spojenou se setkáním a výměnou názorů s významnými odbornými představiteli. Právě příležitost společenského kuloárního setkávání je příznačná pro konference ARaP. Pro letošní ročník se ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiku se připravuje exkurze v jeho nové budově s navazujícím koncertem s přizvanými hosty časopisu AUTOMA, kteří tak nepřímo rozšíří okruh stálých i nových účastníků konference. Rádi bychom, aby došlo k obdobnému rozšíření i o hosty prezentujících se firem v rámci dohodnutých účastnických balíčků. Zástupci vzdělávacích institucí, včetně středoškolských, mají pak příležitost k přímému navázaní kontaktů s firemní sférou. Bez přímé spolupráce zúčastněných bude naplňování ambiciózních cílů iniciativy Průmysl 4.0 narážet na problémy, na něž má ukázat a jejichž řešení má hledat pořádaná konference.

Konání konference je naplánováno na

úterý 29. listopadu a středu 30. listopadu 2016

v prostorách konferenčního sálu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

K účasti vás zvou organizační a odborní garanti konference

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT v Praze
Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor a vydavatel časopisu AUTOMA
Ing. Roman Dvořák, šéfredaktor časopisů MM průmyslové spektrum a MM Science Journal