12. ročník technické konference ARaP
29. a 30. 11. 2016 - Konferenční sál FS ČVUT v Praze, Technická 4Návštěvníky stránek www.arap.cz si dovolujeme informovat, že probíhají přípravy 12. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2016.

Konání konference je naplánováno na dny 29. a 30. listopadu 2016 v prostorách konferenčního sálu Fakulty strojní ČVUT v Praze Dejvicích. Přípravný výbor navrhl charakterizovat zaměření konference názvem

Vzdělávání 4.0

které v souladu s odbornou orientací konferencí ARaP bude zaměřeno na odborně-technickou náplň přípravy odborníků v oblasti automatizace, informatiky, robotiky a kybernetiky v souvislosti s očekávanými revolučními změnami v průmyslové výrobě známými pod označením Průmysl 4.0. Ukazuje se totiž, že úspěšnost prosazení koncepčních změn v průmyslové výrobě není až tolik záležitostí technických prostředků, jako spíš připravenosti a schopností lidí s nimi pracovat a efektivně je využívat.

V rámci konference by mělo dojít k prezentaci pohledů a diskusi, jakými cestami a prostředky zajistit z pohledu praxe nejlépe očekávanou připravenost absolventů škol a rekvalifikaci stávajících pracovníků.

Předjednaná a přislíbená vystoupení významných osobností zastupující akademické instituce, profesní svazy a významné podniky jsou předpokladem pro vznik zajímavého programového schématu, o němž vás spolu s dalšími informacemi budeme průběžně informovat na těchto stránkách.