14. ročník konference Automatizace, Robotizace a Procesy
Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, 13. a 14. listopadu 2018

Vážení návštěvníci stránek ARaP 2018

dovolte, abychom Vás informovali o zahájení přípravy 14. ročníku konference Automatizace, robotizace a procesy. Koncepce konference je připravována tak, aby navázala na tradice těch nejúspěšnějších ročníků minulých let. K té patří i dvoudenní formát umožňující vedle exkluzivních vyzvaných přednášek k novým trendům, postupům a úspěšným projektům, které zajišťuje pořadatel, nabídnout účastníkům tutoriály nebo možnost přihlásit jejich vlastní referáty, či firemní prezentace. Je samozřejmé, že se náplň konference nemůže nedotknout nosného tématu dnešních dní, tj. tématu Průmyslu 4.0. Zachovány budou i oceňované diskuse v rámci společenského setkání ve večerní části programu spojeného s pořádáním koncertu. Pracovníky firemní, výzkumné a pedagogické sféry, kteří se angažují v oblastech vymezených akronymem konference, a obecně vůbec všechny zájemce o tuto problematiku srdečně zveme k účasti. Určitě bude pro nás poctou, objeví-li se už dnes ve vašich plánovacích kalendářích poznámka:

úterý 13. a středa 14. listopadu 2018 – účast na konferenci ARaP – ČVUT Praha

Toto je první informace o konání konference, na které musí navazovat upřesnění programu a podmínek účasti prostřednictvím aktualizovaných stránek www.arap.cz. Rádi Vás na tyto aktualizace budeme upozorňovat. S ohledem na připravovaná opatření je však nutný pro mailová upozornění Váš souhlas. Ti, kteří zavítali na stránky konference ARaP 2018 prostřed­nictvím odkazu z mailové zprávy rozeslané na základě neodmítnuté distribuce z minulých let, mají možnost se vyjádřit přímo volbou v rámci obdržené zprávy. Avšak ti, kteří vstoupí na stránky přímo bez oslovujícího mailu, musejí vyslovit souhlas vyplněním alespoň mailové adresy, na kterou chtějí další informace zasílat. Veškeré poskytnuté informace jsou používány výlučně k zajištění organizačních potřeb konference ARaP a nejsou předávány jiným subjektům.

Přípravný výbor konference