Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Vážení návštěvníci stránek ARaP 2019

Aktualizovali jsme úvodní stránku se snahou zachovat původní rámcové informace pro ty, kteří na ně vstupují poprvé a zároveň upozornit již informované na změny obsahu a novinky.

Letošní 15. ročník konference Automatizace, robotizace a procesy (ARaP 2019) se koná ve dnech

19. a 20. listopadu 2019
v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze Dejvicích.

Na uspořádání konference ARaP 2019 organizačně spolupracují Ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze a Ústav automatizace a řídicí techniky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s podporou dalších organizací a společností (ČMSA, IA, ELA, ZAT, ELCOM, ABB, SIDAT). Jako hlavní zaměření konference bylo deklarováno téma

Automatizace procesů v průmyslu a energetice z pohledu Industry 4.0 / IIoT

Vyhlášená podtémata neopakujeme, protože můžete vidět výsledek jejich konkrétního naplnění v právě uveřejněném seznamu autorů, názvů a abstraktů přednášek. Ten spolu s možnostmi a pokyny pro přihlášení k účasti na poslední chvíli naleznete na webových stránkách konference www.arap.cz volbou z nabídky menu. Formu účasti, která vás zaujala, si můžete vybrat, ale z důvodu uzávěrky nelze již počítat s vystoupeními spojenými s publikací textu ve sborníku.

K přednostem konference patří dlouhá tradice uplatňující zkušenosti z těch nejúspěšnějších ročníků minulých let. K těm patří:

  • dvoudenní formát umožňující zorganizovat společenský večer s hudebním vystoupením
  • členění na sekce tvořené vyzvanými přednáškami, individuálně přihlášenými referáty, firemní a náborovou prezentací, představením úspěšných projektů zejména spolupráce univerzit s praxí apod.
  • oslovení širokého spektra pracovníků profesně se angažujících v oblasti automatizace a navazujících oborů v různých úlohách a úrovních, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu; neodmyslitelné je i zastoupení pracovníků z akademické sféry.

V programové nabídce se počítá i se zájmem učitelů středních odborných škol za zvýhodněných podmínek. Studenti středních i vysokých škol mají na konferenci volný vstup.

Zaujala-li vás úvodní informace, pak věnujte pozornost dalším stránkám konferenčního webu www.arap.cz. Upozornění na aktualizaci dostávají automaticky z dřívějška zaregistrování zájemci.

Pokud máte zájem o přihlášení na konferenci, připravili jsme pro Vás návod který Vás celým procesem provede. Specifikaci speciálních podmínek registrace těsně před začátkem konference naleznete na stránce Přihlášení na poslední chvíli.

Pokud patříte k doposud neregistrovaným návštěvníkům stránek a máte zájem o aktuální nebo historické informace ke konferencím ARaP, pak neopomeňte zaregistrovat svůj

souhlas se zasíláním

Bez této registrace Vás nebudeme moci o aktualitách informovat.

Za přípravný výbor konference

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. – Fakulta strojní ČVUT v Praze
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. – Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně